FAQ - najczęściej zadawane pytania

Mozart Optyk Sp z o.o.

ul. Praska 30b,
30-238 Kraków,
woj. małopolskie
Telefon: (012) 4221813

Antyrefleks

Promień świetlny natrafiając na ośrodek optyczny o innej gęstości ulega odbiciu i załamaniu. Światło odbite tworzy dodatkowe refleksy świetlne i prowadzi do powstawania cieni obrazów a jednocześnie do oka dociera mniejsza ilość światła. Aby zwiększyć ilość światła odbitego wprowadzono powłoki antyrefleksyjne. Ich znaczenie polega na zmniejszeniu odbić męczących dla oka. Odbicia występują zarówno od strony zewnętrznej  jak i  wewnętrznej – z uwagi na rejestrowanie ich przez mózg występować może szybsze zmęczenie, łzawienie, bóle oczu i głowy. Światło padające na soczewkę ulega częściowemu odbiciu od powierzchni soczewki a straty wynoszą od 10% i więcej stąd też potrzeba już prawie 50 lat temu pojawiła się próba „ odzyskania” światła. 

 Powłoki antyrefleksyjne mogą być nanoszone są na wszystkie rodzaje soczewek a  ich użycie w przypadku soczewek wykonanych z materiału o wysokim współczynniku załamania światła jest konieczne z uwagi na duże straty światła.

Powłoki antyrefleksyjne:

  • Eliminują straty światła przy przejściu przez soczewkę
  • Eliminują powstawanie obrazów tworzonych przez promienie padające na soczewkę od tyłu,
  • Poprawiają estetykę okularów (oczy osoby korzystającej z okularów są lepiej widoczne).

Powłoki antyrefleksyjne są polecane dla każdego użytkownika okularów bez względu na to czy okulary  używane są do pracy przy komputerze, czytania czy wykonywania innych czynności gdyż w zdecydowany sposób poprawiają jakość widzenia.

 Z uwagi na poprawę przejrzystości soczewki z antyrefleksem łatwiej zauważalne są zabrudzenia, stąd też producenci dodają powłoki oleofobowe i hydrofobowe, które działając na zasadzie odpychania( adhezji) zarówno tłuszczów jak i wody umożliwiają dłuższe utrzymanie soczewek w czystości.