FAQ - najczęściej zadawane pytania

Mozart Optyk Sp z o.o.

ul. Praska 30b,
30-238 Kraków,
woj. małopolskie
Telefon: (012) 4221813

Jak czytać receptę okularową

Przykładowa recepta okularowa
Klasyczna recepta okularowa ma formę tabeli, w której górna część określa moce do dali ( do chodzenia) a w dolnej części do bliży ( do czytania).

Moce dla oka prawego znajdują się w rzędzie oznaczonym dla OP a dla oka lewego poniżej  w rzędzie dla OL.

Na recepcie okularowej znajdują się ponadto następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • data badania
  • sugestie jakie szkła są zalecane dla pacjenta np. soczewki progresywne , fotochromowe lub inne
  • moc sferyczna- wartość sferyczna wady refrakcji, w przypadku dalekowzroczności jest wyrażona za pomocą wartości plus, w przypadku krótkowzroczności za pomocą wartości minus , może w tym miejscu pojawić się również wartość zero inaczej „plano”  lub „plan”.
  • Moc cylindryczna – wartość cylindra wyrażona jest w dioptriach i również może być zapisana  zarówno zapisem dodatnim jak i ujemnym. W przypadku występowania mocy cylindrycznych zawsze podawana jest oś cylindra
  • Os cylindra – jest zapisana w przedziale od 0 do 180 stopni, zawarta jest w nim informacja  rodzaju astygmatyzmu a także  jest informacją  dla optyka w jaki sposób zamontować soczewki do oprawy.
  • Pryzmat – moc pryzmatu jest podawana w dioptriach pryzmatycznych, stosowana w przypadku występującego zeza lub problemów z widzeniem obuocznym. Dodatkowo należy podać bazę pryzmatu
  • Baza pryzmatu – może być określana kątowo od 0 do 360 stopni, lub oznaczona opisowo- nos, skroń, góra, dół,
  • Rozstaw źrenic – odległość mierzona od środka nosa do środka źrenicy oka prawego lub lewego. Często na recepcie podawana jest w sposób sumaryczny np. 64 mm, jednakże powinna być podawana osobno dla oka prawego i lewego