FAQ - najczęściej zadawane pytania

Mozart Optyk Sp z o.o.

ul. Praska 30b,
30-238 Kraków,
woj. małopolskie
Telefon: (012) 4221813

Szkła indeksowe (Grubość szkieł)

W sytuacji, gdy klient potrzebuje cieńszych i lżejszych szkieł możemy zaproponować soczewki pocieniane (indeksowe), które oferują lepszą estetykę i zmniejszenie ciężaru.  Indeks jest określeniem współczynnika załamania światła, czyli zmiany prędkości fali na granicy powietrze – materiał, z którego wykonana jest soczewka. Im wyższy indeks tym wyższa zdolność materiału do załamywania światła, co oznacza zredukowanie grubości soczewki.  Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji soczewek okularowych są tworzywa sztuczne i szkła mineralne o współczynniku  załamania światła bliskim wartości 1,5. Mianem soczewek indeksowych określa się w optyce okularowej soczewki o współczynniku załamania światła większym od wartości 1,52. Mogą to być soczewki o indeksie 1,6,  1,67 lub 1,74 a w przypadku soczewek mineralnych maksymalnie 1,9. Indeks bezpośrednio wpływa na parametry konstrukcyjne soczewki. Dla użytkownika oznacza to bardziej estetyczny wygląd oraz lepsze odwzorowanie obrazu.

W przypadku soczewek dodatnich np. o mocy +2,00 dioptrie grubość w centrum w przypadku indeksu 1,5 wynosi 2,9 mm a w indeksie 1,6  już 2,2 mm. Na grubość soczewki dodatniej wpływa także średnica soczewki. Dodatkowo w przypadku mocy dodatnich dodatkowy efekt poprawy estetyki poprzez zmniejszenie grubości dają soczewki asferyczne.  Zmniejszają one zdecydowanie grubość centralną a ponadto minimalizują zniekształcenia obrazu oraz redukują efekt powiększenia oczu w przypadku soczewek plusowych.

W przypadku soczewek ujemnych zmiana indeksu wpływa nie na grubość centralną lecz na grubość brzegową.  W przypadku soczewki o mocy -2,00 dioptrie grubość brzegowa  w indeksie 1,5 wynosi 4,5 mm a w indeksie 1,67 około 3 mm.

Duże znaczenie w przypadku ostatecznego wyglądu ma dobór oprawy – jej wielkość i typ( pełna, żyłka, patent)  oraz rozstaw źrenic.