FAQ - najczęściej zadawane pytania

Mozart Optyk Sp z o.o.

ul. Praska 30b,
30-238 Kraków,
woj. małopolskie
Telefon: (012) 4221813

Rostaw źrenic (PD)

ROZSTAW ŹRENIC PDdistantio pupillae DP–odległość pomiędzy źrenicami oka lewego i prawego.

 Pomiar wykonujemy pupilometrem linijkowym lub cyfrowym.

Pomiar pupilometrem linijkowym

  • patrzymy wzdłuż osi widzenia każdego oka
  • za punkt odniesienia przyjmujemy środek źreniczny
  • mierzymy rozstaw źrenic do dali
  • mierzymy rozstaw źrenic do bliży

Pomiar pupilometrem cyfrowym

  • należy nastawić na określoną odległość  ( na nieskończoność przy mocach okularów do dali, a na odległość 40,00 cm w przypadku okularów do bliży).
  • należy badać każde oko z osobna po zakryciu drugiego oka wbudowaną  przesłoną.

U większości pacjentów różnica między dalą a bliżą mieści się pomiędzy 4-5 mm.

Odległość źrenic zmniejsza się tym bardziej, im bliżej jest umiejscowiony przedmiot i im większy był rozstaw źrenic do dali.

Przy prawidłowym ustawieniu oczu, do patrzenia w dal, osie obu oczu ustawiają się równolegle względem siebie, tak by obrazy obserwowanego przedmiotu padały na środek plamki w każdym oku. Można przyjąć, że odległość środków źrenic obu oczu jest równa odległości środków gałek ocznych a także ich punktów obrotu.

Prawidłowy zmierzony rozstaw źrenic decyduje o dobrym widzeniu w okularach. Umożliwia optykowi prawidłowe wykonanie okularów gwarantując  zdrowie i bezpieczeństwo.